WIED

avatarWIED

Rawa Mazowiecka

Technik ochrony fizycznej osób i mienia BEZPŁATNIE Zespół Szkół Zaocznych WIED w Rawie Mazowieckiej

2015-06-01 12:39:47

Zespół Szkół Zaocznych WIED w Rawie Mazowieckiej

Nauka na kierunku Technik ochrony fizycznej osób i mienia trwa dwa lata ( cztery semestry )

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym

Absolwent kierunku technik ochrony fizycznej osób i mienia przygotowany jest między innymi do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia oraz do organizowania wewnętrznych służb ochrony.
Po ukończeniu kierunku ma możliwość ubiegania się o wydanie przez właściwą Komendę Wojewódzką Policji licencji II stopnia, która zgodnie z Ustawą o ochronie osób i mienia z dnia 22.08.1997 roku uprawnia go do pracy, na takich stanowiskach jak:
* szef wewnętrznej służby ochrony
* zastępca szefa wewnętrznej służby ochrony
* kierownik ochrony fizycznej obiektów podlegających obowiązkowej ochronie i nie podlegających obowiązkowej ochronie
* kierownik zespołów ludzkich
* kierownik zespołu obiektu
* dowódca ochrony konwoju
* dowódca konwoju
* konwojent i inne (określone przez pracodawcę).

Jako technik ochrony fizycznej osób i mienia możesz pracować w agencjach ochrony, bankach, urzędach administracji publicznej i wszystkich instytucjach, gdzie jest niezbędna ochrona.

Celem kształcenia na kierunku TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ I MIENIA jest przygotowanie słuchaczy do:
* zapobiegania powstaniu szkody wynikającej z popełnianych przestępstw i wykroczeń na terenie chronionym
* analizowania występujących zagrożeń chronionych osób i mienia
* organizowania i prowadzenia ochrony obszarów, obiektów i urządzeń
* prowadzenia kontroli przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony osób i mienia
* samoobrony i technik interwencyjnych
* zapewniania bezpieczeństwa życia, nietykalności osobistej i zdrowia obywateli,
* zapobiegania wykroczeniom i przestępstwom przeciwko mieniu
* organizowania i prowadzenia szkoleń z zakresu ochrony osób i mienia
* ujmowania osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia w celu niezwłocznego przekazania ich jednostce Policji itp.

Nabór już trwa! Nie zwlekaj i zapisz się już dziś!

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAOCZNYCH WIED

Sekretariat
Al. Konstytucji 3-go Maja 2
96-200 Rawa Mazowiecka
tel: 793199707
e-mail: rawa@wied.pl

Jesteś na profilu WIED - stronie mieszkańca miasta Rawa Mazowiecka. Materiały tutaj publikowane nie są poddawane procesowi moderacji. Naszemiasto.pl nie jest autorem wpisów i nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanej informacji. W przypadku nadużyć prosimy o zgłoszenie strony mieszkańca do weryfikacji tutaj