WIED

avatarWIED

Rawa Mazowiecka

Technik administracji BEZPŁATNIE! Szkoły WIED w Rawie Mazowieckiej

2015-06-11 12:06:20

Jeżeli marzysz o pracy biurowej, w sektorze administracji publicznej, bądź prywatnej to idealnym rozwiązaniem jest podjęcie nauki na kierunku technik administracji

Zapraszamy do BEZPŁATNEJ nowo otwartej szkoły w Rawie Mazowieckiej

Proponujemy naukę na kierunku Technik administracji.

Nauka trwa dwa lata ( cztery semestry ). Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym

Zawód z dużą przyszłością.

Technik administracji może być zatrudniony w każdej instytucji administracyjnej i gospodarczej m.in. w: urzędach wojewódzkich, rejonowych, powiatowych i gmin, podmiotach gospodarczych, firmach ubezpieczeniowych, bankach, urzędach skarbowych.

W naszej szkole uczniowie uczą się między innymi pojmowania i interpretacji prawa (w tym prowadzone są warsztaty z zakresu prawa humanitarnego - praw, wolności i obowiązków człowieka i obywatela), gospodarki, technik biurowych (z wykorzystaniem do pracy komputera), organizacji pracy biurowej, języka obcego zawodowego i rachunkowości.

Pracownik administracji organizuje i gromadzi informację, dokumentację oraz prowadzi wewnętrzną koordynację działalności jednostek organizacyjnych. Organizuje przepływ informacji pomiędzy różnymi jednostkami instytucji w celu udzielania pomocy kierownikom i innemu personelowi. Sporządza protokoły i sprawozdania z posiedzeń i zebrań, kontroluje i porządkuje akta prawne i dokumenty. Prowadzi korespondencję, redaguje pisma urzędowe, wykorzystuje nowoczesne urządzenia techniki i łączności biurowej.
Praca technika administracji odbywa się w pomieszczeniach biurowych

Nie zwlekaj i zapisz się już dziś! Nabór trwa!

Zespół Szkół Zaocznych WIED
Sekretariat AL. Konstytucji 3-go Maja 2
96-200 Rawa Mazowiecka
tel: 793199707

Jesteś na profilu WIED - stronie mieszkańca miasta Rawa Mazowiecka. Materiały tutaj publikowane nie są poddawane procesowi moderacji. Naszemiasto.pl nie jest autorem wpisów i nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanej informacji. W przypadku nadużyć prosimy o zgłoszenie strony mieszkańca do weryfikacji tutaj